นายวีระ รื่นสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการด้วยรักและห่วงใย

สถิติการเยี่ยมชม

534269
วันนี้วันนี้234
เดือนนี้เดือนนี้4510
ทั้งหมดทั้งหมด534269
107.21.67.191

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

โครงการห้องสมุดโรงเรียน
เขียนโดย kritsana   

 

                    ห้องสมุดโรงเรียนเจริญดีวิทยา

            
             
          ห้องสมุดโรงเรียนเจริญดีวิทยา เป็นแหล่งการเรียนรู้อันสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอน
 
ตามหลักสูตร นโยบายและโครงการของโรงเรียน  เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการ ซึ่งได้บันทึกไว้ในหลายรูปแบบ
 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Student  center approach)
 
          ห้องสมุดจึงมีความสำคัญ ในการเตรียมนักเรียน ให้มีประสบการณ์ ในการใช้ห้องสมุด และ แหล่งวิทยาการต่าง ๆ
 
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และรู้จักการอ่าน เพื่อความเพลิดเพลิน ความจรรโลงใจ
 
พัฒนาเยาวชนวางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
 
ของสังคมในปัจจุบัน
 
 
                             
        
 

                      

              

 
 
                             ห้องสมุดโรงเรียนเจริญดีวิทยา
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                          พันธกิจ